Programul Familia este un amplu program de măsuri guvernamentale de suport, destinate susținerii copiilor și a familiilor cu copii din Republica Moldova. Scopul programului este de a oferi o protecție socială mai bună copiilor din toate categoriile sociale, de a extinde serviciile adresate copiilor în dificultate și de a susține familiile tinere cu noi opțiuni de creștere și îngrijire a copilului. 

Dreptul la indemnizația lunară de îngrijire a copilului până la vârsta de 2 ani a fost extins – începând din 1 octombrie 2022, orice copil din Republica Moldova până la vârsta de 2 ani va beneficia de acest tip de indemnizație, în valoare de 1000 lei lunar, indiferent de statutul părinților (asigurat/neasigurat social).

 • Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei va fi depusă la subdiviziunea teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) de la locul de domiciliu al solicitantului, în decurs de cel mult 12 luni de la nașterea copiilor.
 • Lista de contacte ale caselor teritoriale o găsiți AICI.
 • În cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate – solicitantul/solicitanta se va adresa, cu cerere scrisă, la subdiviziunea teritorială a CNAS care a stabilit indemnizaţia respectivă.
 • Cererea poate fi depusă și electronic: pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale cnas.gov.md sau pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice  servicii.gov.md.
   

Indemnizația lunară de suport pentru copiii gemeni (2 și mai mulți), născuți dintr-o singură sarcină, se majorează de  la 1 octombrie 2022, de la 370 de lei la 500 de lei pentru fiecare copil.

Indemnizația se acordă din data nașterii copiilor până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, indiferent de statutul părintelui (asigurat/neasigurat social).

De această prestație socială pot beneficia și persoanele care adoptă sau iau sub tutelă gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină. În acest caz, indemnizația este acordată din data adoptării copiilor/instituirii tutelei.

 • Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei va fi depusă la subdiviziunea teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) de la locul de domiciliu a solicitantului.
 • Lista de contacte ale caselor teritoritoriale o găsiți AICI.

Indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată, începând cu 1 ianuarie 2023, cu 864 de lei – crescând de la 10.068 lei până la 10.932 lei.
Această indemnizație este acordată fiecărui copil născut viu, înregistrat la Agenția Servicii Publice, și poate fi solicitată în decurs de cel târziu 12 luni de la nașterea copilului.

Solicitantul acestui tip de prestație poate fi atât persoană asigurată, cât și neasigurată social. Cuantumul majorat al indemnizației va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern, în perioada noiembrie-decembrie 2022.

 • Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei va fi depusă la subdiviziunea teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) de la locul de domiciliu al solicitantului, în decurs de cel mult 12 luni de la nașterea copiilor.
 • Lista de contacte ale caselor teritoriale o găsiți AICI.
 • În cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate – solicitantul/solicitanta se va adresa, cu cerere scrisă, la subdiviziunea teritorială a CNAS care a stabilit indemnizaţia respectivă.
 • Cererea poate fi depusă și electronic: pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale cnas.gov.md sau pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice  servicii.gov.md.

Circa 25.000 de copiii vor beneficia, începând din septembrie 2022, de o indemnizație de până la 4000 de lei, acordată pentru prevenirea separării copiilor de părinți. Suportul financiar se acordă familiilor pentru asigurarea condițiilor adecvate pentru creșterea copilului, pentru îngrijirea și tratarea copilului bolnav sau pentru prevenirea oricărei situații de risc care ar putea cauza separarea copiilor de părinți. 

 • Indemnizația poate fi obținută în baza unei cereri, depusă de solicitant la structura teritorială de asistență socială de la locul de trai.
 • Stabilirea ajutorului bănesc se face în baza raportului privind evaluarea situației copilului și familiei, prezentat de managerul de caz.
 • Lista de contacte ale structurilor teritoriale de asistență socială o găsiți AICI.

Începând cu 1 septembrie 2022, intră în vigoare o nouă opțiune de acordare a dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea copilului – achitarea a 90% din venit pentru o perioadă de 12 luni din data acordării concediului de îngrijire a copilului.

De asemenea, rămân în vigoare și celelalte opțiuni de achitare a indemnizației de creștere a copilului, și anume:

 • în cuantum de 60% din venit pentru primele 12 luni de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și în cuantum de 30% din venit pentru următoarele 12 luni;
 • în cuantum de 30% din venit de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea vârstei de 3 ani a acestuia.
 • Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei va fi depusă la subdiviziunea teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) de la locul de domiciliu al solicitantului, în decurs de cel mult 12 luni de la nașterea copiilor.
 • Lista de contacte ale caselor teritoriale o găsiți AICI.
 • În cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate – solicitantul/solicitanta se va adresa, cu cerere scrisă, la subdiviziunea teritorială a CNAS care a stabilit indemnizaţia respectivă.
 • Cererea poate fi depusă și electronic: pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale cnas.gov.md sau pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice  servicii.gov.md.

Perioada în care tații pot solicita concediul paternal de 14 zile a fost extinsă de la 56 zile la 12 luni de la nașterea copilului, începând din 1 septembrie 2022.

Totodată, beneficiarii de concediu paternal pot solicita indemnizația paternală de creștere a copilului, acordată prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).

Cuantumul acesteia constituie 100% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 3 luni înainte de luna naşterii copilului.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale (CNAS) de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, sau la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază.

Lista de contacte ale caselor teritoritoriale ale CNAS o găsiți AICI. 

De asemenea, Cererea poate fi depusă și electronic: pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md sau pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice www.servicii.gov.md.

Începând din septembrie 2022, părinții vor putea beneficia de aranjamente flexibile a programului de muncă, în baza Articolul 100-1 din Codul Muncii al Republicii Moldova, care a fost modificat. Acestea pot fi negociate cu angajatorul atât în momentul angajării, cât și pe parcursul activității, ulterior fiind incluse în contractul individual de muncă sau în acordul suplimentar la acesta.

Salariații care activează după un program de muncă flexibil beneficiază de aceleași drepturi privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului anual de odihnă ș.a.

Ajustarea programului de muncă poate fi solicitată o dată la 6 luni, printr-o cerere scrisă, adresată angajatorului.

Indemnizația lunară pentru 1.056 de copiii care sunt plasați în serviciul social de asistență parentală profesionistă și în casele de tip familial va fi majorată la 2.074 lei.

Acest suport este asigurat pentru perioada septembrie 2022 – septembrie 2023, în baza unui memorandum semnat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii.

Vor fi angajați 900 de asistenți personali noi pentru copii cu dizabilități severe, pentru perioada septembrie 2022 – septembrie 2023, cu suportul UNICEF – Moldova, în baza unui memorandum semnat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Timp de 12 luni, în perioada septembrie 2022 – septembrie 2023, va fi oferit un spor salarial de 1.000 lei lunar pentru:

 • asistenții parentali profesioniști
 • părinți-educatori
 • asistenții sociali comunitari
 • specialiștii în domeniul protecției drepturilor copiilor
 • specialiștii în domeniul protecției familiilor aflate în situație de risc
 • personalului din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială, implicați în gestionarea crizei de refugiați, în special după orele de lucru și pe parcursul nopții.

Începând cu 2023, în Republica Moldova vor putea fi create mini-creșe de tip familial, în bază de regulament, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. O mini-creșă va putea lua în îngrijire maxim 5 copii, dintre care maxim 2 copii cu vârsta până la 12 luni și maxim 2 copii cu vârsta de 13-24 luni.

De asemenea, și angajatorii vor putea deschide creșe în cadrul întreprinderilor pentru copiii angajaților.

Începând cu 1 octombrie 2022, persoanele stabilite în Republica Moldova care beneficiază de pensii și alocații de stat, stabilite până la data de 1 octombrie 2022, în cuantum lunar mai mic de 5000 de lei, vor primi un ajutor unic în valoare de 1500 de lei.

Ajutorul unic va fi acordat prin intermediul prestatorilor de servicii care asigură plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat și va putea fi ridicat până la finele anului 2023.